1. סרטונים
  2. פסיכותרפיה
  3. גישה דינאמית

    גישה דינאמית :

    הטיפול הפסיכודינמי עוסק בקונפליקטים פנימיים של האדם, ומטרתו היא יצירת תובנות לגבי קונפליקטים אלו, ומציאת דרכי התמודדות עימם.

 הפסיכודינמיקה היא תאוריה ומחקר שיטתי של הכוחות הפסיכולוגיים שביסודה של ההתנהגות האנושית. הפסיכודינמיקה עוסקת בפעולה ההדדית של  המודע והלא-מודע.

 המפורסמת מבין שיטות הטיפול היא השיטה הפסיכודינמית, שמקורה ב
פסיכואנליזה. לפי הפסיכואנליזה, המבוססת על תורתו  של זיגמונד פרוידהפרעה  נפשית היא ביטוי להתרחשויות נפשיות עמוקות, על פי רוב בלתי מודעות, הקשורות בעברו של האדם.
 
 באמצעות העלאת  אסוציאציות חופשיות על ידי המטופל, נעשה ניסיון לחשוף את  הקונפליקטים העמוקים שלו, בהנחה שהבנתם תביא לידי היעלמות  ההפרעה.

    המטפל בעיקר מאזין, ולעתים הוא מפרש את הדברים, בדרך כלל באמצעות ניתוח של ה"העברה" (Transference) ו"העברה  נגדית".  ההעברה מוגדרת כהעתקת יחס רגשי מודחק שחש המטופל כלפי אדם משמעותי בעברו - אל המטפל. ניתוח זה משמש אמצעי  להבנת  היחסים והקשרים הבין אישיים שייצר ויוצר המטופל במהלך חייו.

      בדומה לטיפול בגישה הפסיכואנליטית, נמשך הטיפול בשיטת הפסיכותרפיה הפסיכודינמית מספר שנים. אולם להבדיל  מפסיכואנליזה,  בשיטה זו נפגשים המטפל והמטופל על פי רוב פעם אחת בשבוע בלבד, ולא שלוש עד ארבע פגישות שבועיות כמקובל  בשיטה  הפסיכואנליטית. כמו כן, מרבית הטיפול נעשה בישיבה, אחד מול השני, ולא כאשר המטופל שוכב על ספה כנהוג בפסיכואנליזה.  לעתים,  כאשר המטרה היא טיפול בנושא ממוקד אחד ניתן להשתמש ב"פסיכותרפיה קצרת מועד" הנמשכת 12 עד 200 פגישות בלבד.
logo בניית אתרים