1. סרטונים
  2. פסיכותרפיה
  3. הפרעות לסוגיהם


      הפרעות למיניהן :

  סוגי ההפרעות רבים מהמצופה ומצויינים בספר שיוצא על ידי התאחדות הפסכיאטרים בארה"ב הנקרא D.S.M .

  נביא כאן את חלקן וננסה להסביר מידי פעם את חלקם :
  
          הפרעות נפשיות 
logo בניית אתרים